Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona

2012-03-31
Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
Zakończył się białorusko-polski okrągły stół


W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, opiekunowie zabytków (zwłaszcza tych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO takich jak Zespół pałacowo-zamkowy w Nieświeżu), przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także historycy i kulturoznawcy.
Konferencja — będąca pokłosiem i uzupełnieniem ubiegłorocznego seminarium objazdowego z cyklu Przestrzeń kulturowa Europy Środkowej odbywającego się na Białorusi — dowiodła, że nawet w trudnej sytuacji politycznej należy prowadzić dialog specjalistów zajmujących się kwestiami dziedzictwa i pamięci.

Zobacz więcej

Zobacz zdjęcia
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka