Dziedzictwo Kresów

2012-08-23 - 2012-09-01
23 sierpnia – 1 września, 2012
Dziedzictwo Kresów, część III
Seminarium objazdowe poświęcone dziedzictwu Kresów dawnej Rzeczypospolitej, przygotowane dla grupy japońskich badaczy historii i kultury polskiej w ramach wieloletniej współpracy MCK z instytucjami naukowymi Japonii służącej szerzeniu wiedzy o Polsce i Europie Środkowej. Program seminarium obejmował wizyty studyjne i spotkania z ekspertami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na Białorusi i na pograniczu polsko białoruskim. Poprzednie edycje seminarium odbyły się na Ukrainie (2008) i na Litwie (2010).

W dziesięciodniowym seminarium zaplanowanym w formie objazdu studyjnego wzięło udział 21 badaczy kultury polskiej z Japonii reprezentujących renomowane uczelnie japońskie, m.in. Hokkaido University, Kyoto University, The University of Tokyo czy Meiji Gakuin University. Bezpośrednim konsultantem w kwestiach programowych i organizacyjnych po stronie japońskiej był Tokimasa Sekiguchi, profesor kultury polskiej w Tokyo University of Foreign Studies, tłumacz literatury polskiej i autor pierwszego komunikacyjnego podręcznika języka polskiego dla Japończyków.

Seminarium było pierwszym w Europie programem realizowanym we współpracy z EU Institute in Japan Tokyo; pierwsza część programu, dotycząca terenów Polski Wschodniej i Ukrainy Zachodniej została zrealizowana w roku 2008, druga, poświęcona studiom pogranicza polsko–litewskiego, miała miejsce w roku 2010.

Strona japońska wyraziła duże zadowolenie z dotychczasowej współpracy oraz intencję przedłużenia umowy na kolejne pięć lat, czyli na lata 2013–2017. W ramach planowanych wspólnych projektów zostały określone nowe obszary badawcze z szczególnym podkreśleniem problematyki związanej z Europą Środkową.

Zobacz zdjęcia
Zobacz film

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka