Dyrektor Generalna UNESCO w MCK

2012-09-04
4 września 2012
Dyrektor Generalna UNESCO w MCK

W MCK gościła Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO, która przebywa z dłuższą wizytą w Polsce. W Krakowie towarzyszyli jej ambasador RP przy UNESCO - Krzysztof Kocel i sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO - Sławomir Ratajski. Irina Bokova zwiedziła siedzibę MCK, dziedziniec Collegium Maius oraz szlak europejskiej tożsamości Krakowa. Zapoznała się z realizowanymi przez MCK międzynarodowymi programami zarządzania obiektami i miejscami wpisanymi na listę UNESCO, a także z działalnością naszej instytucji, stanowiącą polski głos w światowej debacie na temat dziedzictwa kulturowego.
Kraków wywarł na Irinie Bokovej duże wrażenie, do Księgi pamiątkowej MCK wpisała:
Proszę pozwolić mi wyrazić głęboki podziw dla bogatego, wyjątkowego piękna Krakowa. Dziękuję Międzynarodowemu Centrum Kultury za jego wszystkie wysiłki na rzecz zachowania i ochrony dziedzictwa, a także za promowanie kultury. To właśnie nasza kultura i dziedzictwo są tym, co czyni nas ludzi, co jest podstawowym źródłem godności i bogactwa. UNESCO jest dumne, że jest związane z tą wspaniałą koncepcją wspólnych, uniwersalnych wartości, które połączyły już 1000 obiektów.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że w MCK gościł także poprzedni Dyrektor Generalny UNESCO Koïchiro Matsuura (5 czerwca 2007 r), który został zaproszony do Krakowa na uroczyste obchody 750. rocznicy lokacji miasta.

Zobacz zdjęcia

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka