Droga Čiurlionisa do muzycznego malarstwa

2015-12-17, godz. 18:00
17 grudnia 2015, godz. 18.00
Droga Čiurlionisa do muzycznego malarstwa – wykład Pawła Siechowicza

Wykład ilustrowany będzie przykładami muzycznymi oraz schematami obrazującymi sposób, w jaki Čiurlionis przenosił na kartony swoje partytury.

Zanim Čiurlionis zaczął malować na kartonie i płótnie, komponował muzykę, dla której inspiracją było wspomnienie  litewskiego krajobrazu. Kompozytor został malarzem. W korespondencji z Eugeniuszem Morawskim odnajdziemy jednak wskazówkę, która pozwala przypuszczać, że pierwsze próby malarskie Litwina utrwalają jego wrażenia odczuwania muzyki. Kilka lat później powstają pierwsze obrazy opatrzone tytułami form muzycznych. Świadectwem drogi Čiurlionisa do umuzycznienia malarstwa są fortepianowe miniatury zachowane w szkicowej formie. Odnajdziemy w nich rozwiązania strukturalne przenoszone później na kartony w kolejnych cyklach malarskich sonat oraz preludiów i fug, co wskazuje, że muzyczna struktura tych obrazów projektowana była w trakcie improwizacji przy fortepianie.

Paweł Siechowicz -  muzykolog, autor książki Wyobraźnia muzyczna Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, która niebawem ukaże się nakładem Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wyniki swoich badań nad twórczością Čiurlionisa przedstawiał na konferencjach w Genui, Wilnie i Tbilisi, publikując artykuły w tomach pokonferencyjnych oraz w „Roczniku Historii Sztuki” (38/2013), a także na łamach „Ruchu Muzycznego” (11/2014).

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka