Dojrzali do sztuki

2012-01-24
24 stycznia 2012, godz. 11.00
Człowiek w rozszerzonym polu (anty)sztuki

Wraz z rozwojem przemysłu, postępem technicznym i przeobrażeniami urbanizacyjnymi człowiek wkroczył w epokę nowoczesności. Życie, stymulowane przez zupełnie nowe bodźce, nabrało nieznanego dotąd tempa, co spowodowało zmiany nie tylko w sferze społeczno-ekonomicznej, ale i w całej ikonosferze.
Wzrok twórców coraz częściej kierował się ku codzienności, a ich konfrontacja z tą fascynującą, ale jednocześnie przerażającą dynamiką, rozbudziła potrzebę stworzenia, wypracowania nowych sposobów przedstawiania industrializacji i urbanizacji.

Fotografia
Spotkanie będzie miało na celu spojrzenie na niektórych z prezentowanych na wystawie artystów poprzez pryzmat ich (zakazanej) twórczości fotograficznej. W trakcie prelekcji zarysowany zostanie obszar, na tle którego może być rozpatrywane ich fotograficzne œuvre, a prace malarskie/rzeźbiarskie/graficzne zestawione zostaną z twórczością fotografinczą. Istotnym elementem prezentacji stanie się również naszkicowanie drogi, jaką fotografia musiała przebyć, by podniesiona została do rangi sztuki, a także rola fotografii w walce z nieakceptowanym porządkiem świata.

Zobacz więcej
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka