Dojrzali do sztuki

2012-05-29
29 maja 2012, godz. 11.00
Dojrzali do sztuki
Oryginał – kopia – powtórzenie

Surrealizm, oprócz najbardziej znanego ośrodka paryskiego, rozwijał się również w innych miastach europejskich, a po II wojnie światowej także pozaeuropejskich. Już w 1925 roku artyści belgijscy, utworzyli w Brukseli niezależną od twórców z Paryża grupę surrealistów, do której dołączył m.in. René  Magritte. W latach trzydziestych ważnym centrum surrealizmu europejskiego stała się  Praga.
Podczas wykładu zaprezentowane zostaną dokonania tych surrealistów, którzy związani byli z innymi niż Paryż europejskimi centrami surrealizmu. Uwaga skupiona zostanie głównie na fotograficznej aktywności tych twórców, dla której istotny punkt odniesienia  stanowić będą zdjęcia Magritte’a prezentowane na wystawie w Międzynarodowym Centrum Kultury.
Po wykładzie przewidziana jest część praktyczna, w trakcie której uczestnicy będą dyskutować o fotografiach René  Magritte’a w odniesieniu do zaprezentowanych podczas prelekcji przykładów europejskiej fotografii surrealistycznej.

Zobacz więcej
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka