Dojrzali do sztuki

2013-04-12
8 marca (I cz.), 12 kwietnia (II cz.) 2013, godz. 11.00
Dojrzali do sztuki – Kresowa odyseja
Spotkania dla seniorów w MCK


Prelekcja dotycząca serii badawczo‑wydawniczej Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.
Spotkania dla seniorów w MCK poświęcone są powstaniu serii badawczo‑wydawniczej Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, wydawanej od 1993 r. przez Międzynarodowe Centrum Kultury. Fascynująca historia pionierskich wypraw studentów Instytutu Historii Sztuki inwentaryzujących zabytki, które po II wojnie światowej znalazły się poza granicami Polski, dzięki czemu ratowali je od zapomnienia i przekazywali pamięć o nich dla przyszłych pokoleń. Zobrazowane licznymi zdjęciami dokumentacyjnymi spotkania odbywać się będą w kameralnej atmosferze przy poczęstunku.

Poprowadzi je Marcin Biernat – absolwent Instytutu Historii Sztuki UJ, zajmuje się sztuką nowożytną i nowoczesną, a specjalizuje w inwentaryzacji zabytków. Wieloletni uczestnik programu inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej na kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Autor i współautor łącznie 23 monografii świątyń rzymsko-katolickich w t. 11–20 Materiałów… wydanych pod redakcją naukową Prof. dra hab. Jana K. Ostrowskiego przez MCK w latach 2003–2013.

Opłata: 5 zł
Dowiedz się więcej
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka