Czechosłowacja – wykład dr Magdaleny Bystrzak

2018-10-11, godz. 18:00
Według słowackiego historyka Ľubomíra Liptáka „relacje między Słowakami a Czechami były długotrwałe, wieloaspektowe i nadal są żywe”. Nadal żywa jest także pamięć o międzywojennej demokratycznej Republice Czechosłowackiej, mimo że data powstania tego wspólnego państwa Czechów i Słowaków jest świętem narodowym tylko dla tych pierwszych.

Wykład będzie próbą posumowania charakteru czesko-słowackiej wspólnoty, która po 1918 roku zyskała realny kształt w postaci wspólnego państwa. Dr Magdalena Bystrzak prześledzi problematykę wspólnej wolności (a także ograniczeń z niej wynikających) i podsumuje historię międzywojennego czechosłowackiego „eksperymentu”, którego idea sięga dziewiętnastego wieku.

Opowie nie tylko o najciekawszych zjawiskach życia kulturalnego lat 20. i 30. XX wieku, takich jak np. działalność Jána Smreka i Leopolda Mazáča w Pradze czy środowiska Szkoły Rzemiosła Artystycznego w Bratysławie. Przedstawi też unifikującą ideę czechosłowakizmu.

Omówione zostanie znaczenie Pragi w słowackim życiu kulturalnym, a także status Bratysławy jako „stolicy Słowaków” (tzv. hlavné mesto Slovenska). Przy okazji wykład nawiąże do mitu „złotego wieku”, który w czeskiej pamięci zbiorowej reprezentuje nowoczesna, demokratyczna, międzywojenna Czechosłowacja.

Dr Magdalena Bystrzak (1986) – doktor nauk humanistycznych w zakresie literatury słowackiej, pracownik naukowy Instytutu Literatury Słowackiej Akademii Nauk. Absolwentka Uniwersytetu Karola w Pradze i Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Filologii Słowackiej, specjalność literaturoznawcza). Zajmuje się długim trwaniem romantyzmu w słowackiej kulturze międzywojennej i ówczesnymi sporami o model kultury narodowej. Tłumaczka, publicystka.

1918. Kultura nowej Europy

Cykl wykładów 1918. Kultura nowej Europy stanowić będzie rodzaj wprowadzenia do historii i kultury krajów Europy Środkowej w okresie międzywojennym. Choć traktat wersalski przyniósł Europie upragniony pokój, a wielu narodom wolność, to jego postanowienia stanowiły także przyczynę rozczarowań. Kolejne wykłady nakreślać będą różnorodność sytuacji politycznej i społecznej w poszczególnych państwach po I wojnie światowej oraz ukazywać jak nowe realia odcisnęły się w kulturze i sztuce. Cykl towarzyszy wystawie Architektura niepodległości w Europie Środkowej, która prezentowana będzie w MCK od 9 listopada br.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka