Cykl seminariów pt. Cultural Mega-Events and Urban Heritage... w ramach projektu HOMEE

Międzynarodowe Centrum Kultury jest jednym z partnerów międzynarodowego projektu HOMEE, którego jednym z celów jest zbadanie wpływu dużych wydarzeń kulturalnych na różne aspekty życia w miastach. W ramach tej międzynarodowej inicjatywy badawczej pomiędzy 20 marca a 17 kwietnia na Politechnice w Mediolanie odbywały się otwarte dla publiczności seminaria poświęcone zmieniającemu się znaczeniu mega-eventów. 

Wybitni eksperci, a wśród nich prof. dr hab. Jacek Purchla, podjęli próbę analizy problemów związanych z wyborem na Europejską Stolicę Kultury wybranych miast: Wrocławia (Europejska Stolica Kultury 2016), Pafos (Europejska Stolica Kultury 2017) oraz Matery (Europejska Stolica Kultury 2019). Organizatorem seminariów były: Politechnika w Mediolanie we wsparciu JPICH Heritage in Changing Environments, DAStU  oraz Dipartamento di Eccellenza.

Badania pokazują, iż organizowane w ostatnich latach kulturalne mega-eventy zaczęły stopniowo tracić na znaczeniu jako potencjalny katalizator rozwoju i forma promocji miasta. Niejako w odpowiedzi na zaistniały problem włodarze miast postanowili zmienić nieco strategię budowania programu tych wydarzeń, odnosząc się bezpośrednio do tkanki miejskiej. Organizacja kulturalnych mega-eventów może narazić miasta i ich kulturowe dziedzictwo na nowe zagrożenia. Z drugiej jednak strony obecność tych wydarzeń daje możliwość podkreślenia znaczenia dziedzictwa oraz być impulsem do szeroko rozumianego rozwoju miasta.

Formuła spotkań, zakładająca panel dyskusyjny, stanowiła znakomitą okazję do wymiany poglądów na ten złożony i kontrowersyjny temat. Szczególnie istotna wydaje się wymiana myśli pomiędzy studentami, badaczami oraz decydentami poszczególnych miast. 

Seminaria odbywały się w środy, pomiędzy 20 marca a 17 kwietnia, o godzinie 16.30 w budynku Politechniki w Mediolanie (Leonardo Campus Milan).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem seminariów:
  • 20 marca: Sampo Ruoppila (University of Turku): Effects of Turku 2011 European Capital of Culture: a long-term perspective
  • 27 marca: Enrico Tommarchi (University of Hull): Mega-events and heritage: learning, legacies and the urban space in the case of Hull UK City of Culture 2017
  • 3 kwietnia: Evanthia Dova (Neapolis University Pafos): Fast Events and Slow Heritage: The case of Pafos 2017 European Capital of Culture
  • 10 kwietnia: Mariavaleria Mininni (Università della Basilicata): Matera-Basilicata 2019: Events, heritage and ongoing analysis of their urban effects
  • 17 kwietnia: Jacek Purchla (Międzynarodowe Centrum Kultury): The Politics of Heritage and the Urban Economy of Mega-events: Kraków 2000 and Wroclaw 2016 two Polish European Capitals of Culture contrasted
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka