Budapeszt 1900. Warsztat czy ogród Europy Środkowej?

2016-11-25, godz. 18:00
25 listopada (piątek), godz. 18:00Budapeszt 1900. Warsztat czy ogród Europy Środkowej? – z ambasadorem Rafałem Wiśniewskim rozmawia prof. Jacek Purchla.

Spotkanie na kanwie książki Johna Lukacsa Budapeszt 1900
Miejsce spotkania: Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie (al. 3 Maja 1).
Spotkanie na kanwie książki Johna Lukacsa Budapeszt 1900. Portret miasta i jego kultury, wydanej nakładem MCK, to rozmowa o mieście w tamtym czasie, o jego atmosferze i o epoce, która bezpowrotnie minęła, a w której odbija się ważny rozdział historii Węgier, wreszcie o naszym wspólnym losie w Europie Środka. Spotkanie towarzyszy wystawie Złoty wiek malarstwa węgierskiego (1836–1938) w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wstęp wolny.

Jacek Purchla – założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, członek Polskiej Akademii Umiejętności, kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Ekspert Komisji Europejskiej przy projekcie European Heritage Label. W latach 2000–2016 przewodniczył Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2015 roku Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W 2016 roku wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Rafał Wiśniewski – hungarysta, dyplomata. W latach 1992–1997 dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Następnie pracownik MSZ, autor reformy dyplomacji kulturalnej, inicjator powstania Instytutu Adama Mickiewicza. Ambasador RP na Węgrzech (2001–2005). Wiceminister spraw zagranicznych m.in. do spraw współpracy rozwojowej i dyplomacji kulturalnej (2005–2007). Dyrektor generalny Służby Zagranicznej (2007–2010), odpowiedzialny m.in. za połączenie MSZ i UKIE. Ambasador RP w Danii (2010–2015).

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka