Architektura w mieście, architektura dla miasta – spotkanie promocyjne

2018-03-27, godz. 16:00
Co możemy jeszcze wyczytać z historii architektury polskich miasta w XIX wieku? Jak wyglądała kwestia mieszkaniowa w czasach Królestwa Polskiego? Co o Krakowie mówiła architektura oświaty publicznej na początku XX wieku?

27 marca (wtorek), o godz. 16.00 zapraszam do MCK na promocję książki pt. Architektura w mieście, architektura dla miasta: społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich 1815-1914, która ukazała się w 2017 roku nakładem wydawnictwa Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

W trakcie spotkania zostaną wygłoszone następujące referaty, przybliżające tematykę tomu i mające stanowić punkt wyjścia do dalszej dyskusji:
  • dr Kamil Śmiechowski (Instytut Historii UŁ): Kwestia mieszkaniowa w Królestwie Polskim na początku XX wieku jako zagadnienie polityczne
  • mgr Kamila Twardowska (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa/ Instytut Historii Sztuki UJ): Co o mieście mówią szkoły? Architektura oświaty publicznej w Krakowie w latach 1900-1914
  • dr Aleksander Łupienko (IH PAN): Widzialne i niewidzialne zagrożenia. Higiena publiczna a miasto w Królestwie Polskim i Galicji (1815-1914)
  • dr Mikołaj Getka-Kenig (IHS UJ): Pomniki publiczne a problemy społeczne ziem polskich w XIX wieku - przypadek Kopca Kościuszki
Celem publikacji Architektura w mieście, architektura dla miasta jest z jednej strony otwarcie dotychczasowej historii architektury, zdominowanej przez spojrzenie formalistyczne, na problemy społeczne, jak również przybliżenie historykom społecznym zagadnień architektonicznych.

Książka jest zbiorową monografią pod redakcją dr. Mikołaja Getki-Keniga (IHS UJ) i dr. Aleksandra Łupienki (IH PAN), na którą składa się kilkanaście rozpraw różnych badaczy.

Wydarzenie to odbywa się w ramach Wykładów Otwartych Akademii Dziedzictwa MCK.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka