Akademia Dziedzictwa – przedłużamy nabór

2013-05-01 - 2013-10-08
1 maja – 8 października 2013

Jeszcze do 8 października można zgłaszać się do udziału w VIII edycji studiów podyplomowych z zarządzania dziedzictwem kulturowym Akademia Dziedzictwa. Studia trwają rok i realizowane są w ramach rozpoczętej w 2001 r. współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Program oferuje wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, marketingu, historii sztuki i wiedzy o dziedzictwie. Jego adresatami są pracownicy urzędów konserwatorskich, muzealnicy, pracownicy sektora publicznego, osoby zaanga-żowane w ochronę i zarządzanie obiektami dziedzictwa kulturowego.

Zobacz więcej
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka