Dyretor MCK odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi dla Węgier

2018-12-18
Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury otrzymała dziś Złoty Krzyż Zasługi dla Węgier, przyznany przez Prezydenta Węgier Jánosa Ádera, za wybitne zasługi w umacnianiu polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych.

Dyrektor krakowskiego MCK została uhonorowana wysokim węgierskim odznaczeniem państwowym, będącym wyrazem uznania dla jej aktywnego działania na rzecz rozwijania wzajemnej współpracy w przestrzeni kulturowej, edukacyjnej oraz prezentowania węgierskiej kultury w Polsce.

Agata Wąsowska-Pawlik, początkowo jako zastępca dyrektora ds. programowych MCK, a od 2018 roku jako dyrektor placówki, czynnie przyczynia się do promocji węgierskiej kultury i dziedzictwa. Przez ostatnie lata Międzynarodowe Centrum Kultury wielokrotnie prezentowało szerokie spectrum działalności artystycznej Węgrów, jak też przedstawiało wzory ich historycznej spuścizny. Przykładem może być wystawa Zsolnay. Węgierska secesja z 2017 roku, prezentująca ceramikę z manufaktury Zsolnay. Zrealizowana we współpracy
z Janus Pannonius Múzeum w Peczu, mieście partnerskim Krakowa, ekspozycja prezentowała tradycyjną węgierską kulturę, podkreślając tym samym wagę historycznej przyjaźni węgiersko-polskiej.

Między innymi z inicjatywy dyrektor Wąsowskiej-Pawlik, od ośmiu lat organizowany jest przez MCK V4 Heritage Academy – międzynarodowy kurs letni adresowany do pracowników służb konserwatorskich oraz instytucji kultury, a także instytucji pozarządowych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa. Jego celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania i ochrony miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

MCK promuje również węgierską literaturę, czego najlepszym dowodem są tomy opublikowane w serii Biblioteka Europy Środka: Budapeszt 1900 Johna Lukacsa, wzruszająca przypowieść o naszym wspólnym losie w Europie Środkowej, Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw w klęskach Paula Lendvaiego, przybliżająca zmienne losy Węgrów w kraju i na emigracji, czy wybór esejów Csaby G. Kissa Lekcja Europy Środkowej.×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka