Poprzednie edycje projektu V4 Heritage Academy

Poprzednie edycje projektu V4 Heritage Academy

Międzynarodowy kurs letni adresowany do pracowników służb konserwatorskich oraz instytucji kultury, a także instytucji pozarządowych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa.

2018


Dziewiąta edycji kursu odbyła się w dniach 9–15 lipca 2018 roku. Jej program był poświęcony dziedzictwu reformacji, a głównym przedmiotem zainteresowania ochrona i zarządzanie Kościołem Pokoju w Świdnicy oraz jego bogatym zbiorom archiwalnym. W związku z obchodami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 grono uczestników zostało zwiększone do 30 osób, a swą reprezentację, poza krajami wyszehradzkimi, miały także Ukraina, Białoruś i Niemcy.

2016

W dn. 27 czerwca – 3 lipca 2016 roku odbyła się ósma edycja programu. Motywem przewodnim było zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a głównym tematem były zabytki Węgier, w szczególności opactwo benedyktynów w Pannonhalmie (problemy stref buforowych i wizualnej integralności).

2015

W dniach 13–19 lipca 2015 roku odbyła się siódma edycja programu, którego motywem przewodnim było zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a głównym tematem zabytki Słowacji, w szczególności Bańskiej Szczawnicy.

2014

Szósta edycja była poświęcona jednemu spośród obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, tym razem z Republiki Czeskiej – miastu Telč. Kurs w formie wizyty studyjnej połączonej ze spotkaniami z ekspertami i osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie wybranym obszarem światowego dziedzictwa, odbył się w dniach 7–13 lipca 2014.

2013

Edycja poświęcona w całości jednemu z polskich wpisów – Kalwarii Zebrzydowskiej. Kurs odbył się w dniach 14–17 czerwca 2013 roku. Z uwagi na fakt, iż wszystkie polskie miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO posiadają niepełny zbiór dokumentów określających zasady zarządzania nimi, w ramach warsztatów przygotowano, w formie rekomendacji, część planu zarządzania wpisu kalwaryjskiego.

2012

Edycja poświęcona obiektom z węgierskiej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jej przewodnim tematem była ochrona krajobrazu kulturowego. Kurs odbył się w dniach 9–16 lipca 2012 w Polsce i na Węgrzech.

2011

Trzecia edycja szkoły letniej odbyła się w dniach 7–14 lipca 2011 roku. Poza krajami Grupy Wyszehradzkiej swoich reprezentantów miały również Serbia i Hiszpania. Edycja poświęcona była obiektom z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO na terenie Słowacji – Bardejowowi oraz drewnianym świątyniom w Hervatovie, Ladomirovej i Bodružalu.

2010

Druga edycja szkoły letniej odbyła się w dniach 23 czerwca – 4 lipca 2010 roku. Podczas pierwszej części kursu uczestnicy zwiedzili Stare Miasto w Krakowie, Kazimierz, Nową Hutę oraz Kopalnię Soli w Wieliczce. Po krakowskiej części kursu uczestnicy pojechali do Czech. Głównym tematem tamtejszej części szkoły letniej był Ołomuniec. Grupa odwiedziła również Kromieryż, Lednice-Valtice oraz Luhačovice.

2009

Pierwsza edycja szkoły letniej odbyła się w dniach 9–19 lipca 2009 roku. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Mechtild Rössler – Dyrektor ds. Regionu Europy i Ameryki Północnej Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas szkoły letniej uczestnicy odwiedzili Kraków, Kopalnię Soli w Wieliczce, Kalwarię Zebrzydowską, Lanckoronę oraz nazistowski niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka