Projekt badawczy i wystawa Photobook Bloc. Europa Środkowa w książkach fotograficznych (XX-XXI wiek)

W ciągu ostatnich lat rośnie popularność książek fotograficznych wśród muzeów publicznych, wydawców, kolekcjonerów i artystów. Fenomen ten fragmentarycznie jednak dotarł do Europy Środkowej i do Polski. Książki autorów z regionu są nagradzane i cenione od dawna – głównie jednak przez instytucje i osoby z Zachodu oraz – okazjonalnie – z Rosji. Jak do tej pory nie powstała jednak żadna publikacja ani wystawa podsumowująca zjawisko od strony historycznej i badająca stan współczesny kultury photobooków.

Ideą programu badawczego i wieńczących go wystawy i publikacji jest zebranie wiedzy rozproszonej wśród badaczy i artystów z naszej części Europy. Projekt będzie analizować podobieństwa i różnice, podejmując problem tego, w jaki sposób publikacje fotograficzne odzwierciedlały proces kształtowania się nowej tożsamości społeczeństw i młodych państw Europy Środkowej, wpływając na ich wizerunek, ideologię, marzenia o modernizacji i przyszłości.

Projekt został zainaugurowany seminarium, które odbyło się w dniach 12-13 marca 2018 roku, pomyślanym jako pierwsze spotkanie badaczy książek fotograficznych z Europy. W wydarzeniu wzięli udział zarówno historycy fotografii, jak i artyści zajmujący się problematyką photobooków. Celem spotkania było zaprezentowanie obecnego stanu badań, wyłonienie zbioru reprezentatywnych publikacji i dyskusja nad specyfiką fenomenu książek fotograficznych w regionie Europy Środkowej. Wieńczące seminarium refleksje stały się punktem wyjścia do tegorocznej wystawy i publikacji.  

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

        
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka