Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa powstało w 2006 roku z potrzeby kontynuowania poprzez dyskusję i działania praktyczne poszukiwań sposobów rozwiązywania problemów, z którymi stykaliśmy się w trakcie studiów podyplomowych na Akademii Dziedzictwa organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Problemy te stanowią sedno pojęcia ochrony dziedzictwa w Polsce i na świecie.

Stowarzyszenie jest otwarte na nowe idee i możliwości współpracy z partnerami i instytucjami, którzy chcieliby realizować projekty z zakresu szeroko rozumianego dziedzictwa, szczególnie dziedzictwa Europy Środkowej i Wschodniej.

Cele statutowe:
 • Promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego
 • Działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
 • Poznanie, naukowe opracowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.
 • Wspieranie inicjatyw instytucji opracowujących strategie ratowania i ochrony dziedzictwa oraz zarządzania dziedzictwem
 • Badanie problemów regionów kulturowych, aktywności kulturotwórczej mniejszości narodowych i kultur pogranicza
 • Poznanie form ochrony i zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego (w tym polskiego) za granicą
 • Integracja badań naukowych, programów edukacyjnych oraz działań promocyjnych w zakresie europejskiego dziedzictwa kulturalnego
 • Podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia członków stowarzyszenia z zakresu dziedzictwa przyrodniczo kulturowego
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 • Realizowanie własnych programów autorskich i programów organizacji, z którymi Stowarzyszenie współpracuje.
 • Publikacje prac związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia
 • Współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych.
 • Udział w wyjazdach studyjnych, seminariach, warsztatach naukowych
Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa podejmuje się realizacji projektów które z jednej strony przyczyniają się do rozwoju osobistego i zawodowego członków Stowarzyszenia a z drugiej ratują cenne zabytki i wspierają społeczności lokalne w Polsce i Europie.

Projekty zrealizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy skarbach polskiej kultury na Ukrainie – zabytkowych obrazach olejnych XVI-wiecznego kościoła w Dobromilu, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 55 309 zł;
 • Interwencyjne prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromiach w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap II, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 114 867 zł;
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromiach ściennych autorstwa Jana Henryka Rosena w katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap III realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (całkowity koszt 192 318 zł.);
 • Konferencjia naukowa pt. Problemy konserwacji i restauracji kamiennych detali na elewacjach zabytków architektury za środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (całkowity koszt 34 506 zł.);
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromiach ściennych autorstwa Henryka Rosena w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap IV (wysokość dofinansowania – 64 800 zł.);
 • Konserwacja kamiennego portalu bocznego w kościele rektoralnym (Pobrygidzkim) Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Grodnie, Białoruś (wysokość dofinansowania – 47 300 zł.);
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromiach ściennych autorstwa Henryka
  Rosena w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap V (wysokość dofinansowania – 129 377 zł)
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie i rekonstrukcyjne w Pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu (Republika Litewska). Kolejny etap (wysokość dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 98 400 zł);
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromiach ściennych autorstwa Jana Henryka Rosena w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap VI (wysokość dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 90 000 zł);
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie i rekonstrukcyjne w pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu Republika Litewska. Kolejny etap (środki finansowe - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – Dzięki przeprowadzonym działaniom wykonano kolejny etap prac dążący do pełnej restauracji , a także niezbędnej rekonstrukcji, wybranych wspólnie z Dyrekcją Trockiego Narodowego Parku Historycznego części pomieszczeń (sala balowa, buduar, pokój kamerdynera). Zrealizowano także I etap rewitalizacji zatrockiego parku - projekt. Kwota dofinansowania z MKiDN wynosiła 70000 zł i stanowiła 100% całości zadania.
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromiach ściennych autorstwa Henryka Rosena w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap VII ( środki finansowe - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – Dzięki ubiegłorocznym  pracom przeprowadzono w pełnym zakresie pełną restaurację, a także częściową rekonstrukcję polichromii ściennych. w przęśle nawy ściany północnej od strony zachodniej, jak tez konieczne prace interwencyjno-konserwatorskie przy drewnianej ramie okiennej i żelaznej kracie. Kwota dofinansowania z MKiDN wynosiła 63200 zł i stanowiła 99,99% całości zadania.
 • Interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidle J. Stefana Norblina w pałacu w Morvi – Indie – Dzięki przeprowadzonym działaniom wykonano interwencyjne prac konserwatorsko – restauratorskich przy malowidle autorstwa Stefana Norblina, w pomieszczeniu barowym na parterze pałacu, oraz konieczne prac technologiczno - zabezpieczające przy malowidle na piętrze (pomieszczenie barowe). Został także opracowany program prac konserwatorskich przy malowidłach i polichromiach ściennych, który w przyszłości będzie konieczny do poprawnego planowania ewentualnych przyszłych prac w Pałacu. Kwota dofinansowania z MKiDN wynosiła 40000 zł i stanowiła 100% całości zadania. 
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromiach ściennych autorstwa Henryka Rosena w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap VIII (środki finansowe - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – Dzięki ubiegłorocznym pracom przeprowadzono w pełnym zakresie pełną restaurację, a także częściową rekonstrukcję polichromii ściennych. (prace w przęśle środkowym nawy głównej ściany północnej wraz z polichromowanymi pilastrami flankującymi malowidło) Kwota dofinansowania z MKiDN wynosiła 100000 zł i stanowiła 99,99% całości zadania.
 • Interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidłach J. Stefana Norblina w pałacu w Morvi – Indie – II etap – Dzięki przeprowadzonym działaniom wykonano interwencyjne prac konserwatorsko –restauratorskich przy dwóch malowidłach autorstwa Stefana Norblina, w pomieszczeniu barowym na piętrze  pałacu i prace konserwatorsko-restauratorskie przy okrągłym plafonie na parterze. Kwota dofinansowania z MKiDN wynosiła 75000 zł i stanowiła 100% całości zadania.
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromiach ściennych autorstwa Henryka Rosena w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap IX (przęsło wschodnie nawy głównej ściana północna) wraz z koniecznymi pracami konserwatorsko-restauratorskimi przy drewnianej rzeźbie w niszy okiennej. Prace w całości realizowane ze środków finansowych - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 81 600.00 zł
 • Dokumentowanie utraconego i rozproszonego polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym badania naukowe, kwerendy biblioteczne, archiwalne i inwentaryzacja – Prace w całości realizowane ze środków finansowych - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – kwota brutto 61 800 zł.
 • Interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidłach J. Stefana Norblina w pałacu w Morvi - Indie - III etap – Prace w całości realizowane ze środków finansowych - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – kwota brutto 84 000 zł.
 • Interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidłach J. Stefana Norblina w pałacu w Morvi - Indie - IV etap. Prace w całości realizowane ze środków finansowych - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 88000.00 zł.
 • Prace konserwatorskie przy rzeźbie św. Romualda na Kahlenbergu - Wiedeń - I etap. Prace w całości realizowane ze środków finansowych - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 60000.00 zł.
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach ściennych Rosena w katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap X. (ściana tęczowa nawy głównej, wraz z opracowaniem programu prac konserwatorsko – restauratorskich sufitu (drewnianego). Prace w całości realizowane ze środków finansowych - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 135000.00 zł.
 • Interwencyjne prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy cmentarnej rodziny Wiśniewskich w Czerwonogradzie" kwota: 29500 zł.  100% dofinansowania ze środków MKiDN
Projekty zrealizowane z funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:
 • Ekomuzeum – chrońmy rodzimą kulturę (całkowity koszt realizacji 121 650 zł);
 • Pracownia Muz. w Lanckoronie – wsparcie talentów i promocja dziedzictwa (wysokość dofinansowania – 215 600 zł., projekt dwuletni);
 • Spotkanie z kulturą – VI Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie (środki finansowe - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej),
Pozostałe zrealizowane projekty:
 • Wsparcie naukowe koordynatorów szlaku przyrodniczo kulturowego Greenway na Białorusi – Program RITA Fundacji Edukacja dla Demokracji (dotacja w wysokości 25 000 zł);
 • Pracownia Muz – interpretacja dziedzictwa kulturowego Lanckorony (projekt krótkoterminowy – 2 miesiące, wysokość dofinansowania 7000 zł.).
Działania SAAD realizowane w 2017 r.
 • Interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidłach S. Norblina w pałacu w Morvi - V etap, wraz z digitalizacją dzieł – w 100% finansowane z programów MKiDN – kwota 73000 zł.
 • I etap prac konserwatorskich przy polichromiach ściennych prezbiterium kościoła bernardyńskiego w Wilnie – Litwa - w 100% finansowane z programów MKiDN – kwota 300000 zł.
 • Prace konserwatorskie przy dwóch ołtarzach bocznych znajdujących się we wnętrzu kościoła na Kahlenbergu - Wiedeń - II etap - w 100% finansowane z programów MKiDN – kwota 276080 zł.
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach ściennych Rosena w katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap XI - w 100% finansowane z programów MKiDN – kwota 133500 zł.
Działania SAAD realizowane w 2018 r.
 • „II. etap prac konserwatorskich przy polichromiach ściennych prezbiterium kościoła bernardyńskiego w Winie – Litwa”. Kwota – 86 400 zł (finansowanie zadania w 100% ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 • „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach ściennych Rosena w katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap XII”. Kwota – 53 000 zł. (finansowanie zadania w 100% ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego)
 • „Prace konserwatorskie przy grobach i miejscach pamięci narodowej na cmentarzach 
  w Szwajcarii, II etap”. Kwota – 90 000 zł. (finansowanie zadania w 100% ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
 • „Prace konserwatorskie w polskim kościele na Kahlenbergu – Wiedeń – III etap” . Kwota 150 000 zł. (finansowanie zadania w 100% ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
 • „ Prace konserwatorsko-technologiczne w Ormiańskiej Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie przy malowidle autorstwa Rosena, przedstawiającym Ostatnią Wieczerzę, znajdującym się apsydzie ołtarzowej wraz z konchą zamykającą absydę i gładko malowanym zielonym pasem, stanowiącym estetyczną część malowidła”. Kwota – 118 900 zł. (finansowanie zadania w 100% ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”).
 • „Prace dokumentacyjne i konserwatorsko-technologiczne przy obrazach św. Kazimierza 
  i św. Stanisława Kostki, autorstwa Lilli Ciechanowskiej oraz obrazów przedstawiających godło i Matkę Boską Częstochowską autorstwa nieznanego malarza-amatora znajdujących się w dawnym kościele pobernardyńskim w Cendrac, Ales, Francja”. Kwota – 32 000 zł. (finansowanie zadania w 100% ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”).
Dotychczas zorganizowane seminaria wewnętrzne (dla członków SAAD):

Niepołomice – czerwiec 2006
Gdańsk – październik 2007
Poznań – czerwiec 2008
Podlasie – maj 2010
Wilanów – maj 2013
Lwów – październik 2013
Podlasie – wrzesień 2014
Gdańsk – kwiecień/maj 2016
Białoruś – wrzesień 2018


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka